Terminstart VT 2022

Nu drar vårterminen strax igång med en hel del roliga aktiviteter – Förutom den vanliga träningen kommer vi bygga nackvikter, anordna terorikurs, ha vårt årliga kräftdyk, tävla och om coronaläget tillåter, eventuellt anordna en klubbresa!

OBS! Vi kommer att ta in nya medlemmar från kölistan till våra nybörjargrupper (både barn och vuxna) för träning nu under våren, mail kommer gå ut med inbjudningar inom kort. – Är du intresserad av att börja träna med Juniordykarna så är du välkommen med din ansökan (följ länken nedan).

Ordinarie träningstider, medlems- och träningsavgifter samt medlemsansökan hittar du under sektionen Medlem

KALENDARIUM

 • 10:e januari terminsstart för den självständiga träningen i Valhalla 20.30 – 21.30 (50:an)
 • 11:e januari terminsstart för den självständiga träningen i Lundby 19:00-20:30.
 • 13:e januari terminsstart för den självständiga träningen i Angered 19:00-21:00.
 • 16:e januari har söndagsträningen i Lundby sitt första tillfälle. Alla grupper (dyklek/barn/ungdomar/vuxna nybörjare/vuxna fortsättning) behåller sina tider från hösten.
 • 19:e januari har deltagarna i höstens nybörjargruppValhalla sin terminsstart.
 • 30:e januari så är det teoridag tillsammans med Götaverkens Dykklubb. Kursen är gratis för JD’s medlemmar och kräver inga förkunskaper, dock krävs att du köper teoriboken före själva kursen.
  • Tid: 30:e januari kl 09:00-15:30 (med avbrott för gemensam lunch)
  • Plats: ONLINE
  • Kursmaterial: På ett andetag; Beställs hos SSDF innan kursstart: shorturl.at/rxGY7
  • Anmäl dig här!
 • Den 27:e februari (OBS! NYTT DATUM) planerar vi att ha en Bygg—din-egna-nackvikt-workshop i samband med träningen i Lundby (16:30-18:30). Klubben köper in bly och allt material som krävs och du bygger och betalar bara för det som du använder. Vi hjälps åt att hitta rätt avvägning i bassängen så din nackvikt blir så perfekt som möjligt! Alla medlemmar är välkomna oavsett var du brukar träna.

Anmäl dig till Juniordykarnas läger 2021

Vi har bokat Makrillvikens vandrarhem den 3-5 september för att kunna bjuda in till en helg fylld med dykning i fina omgivningar.

Dykningen anpassas naturligtvis efter väder och vind och vi räknar med att kunna erbjuda dyk med olika svårighetsgrad. Även dykning på boj planeras.

I första hand är medlemmar välkomna och i mån av plats även övriga familjemedlemmar.

Kan vara en bild av natur och jordens vatten

Boka plats

Du bokar din plats genom följande Googleformulär. En anmälan krävs per deltagare.

Kostnader och andra detaljer

Kostnad: 600 kronor per ungdom under 18 år och 900 kronor per vuxen.
Mat, logi och dykning ingår.
Anmälan senast 15 juli och betalning senast 31 juli.
Begränsat antal platser.
Anmälan är bindande.

Resan till och från ordnas av deltagarna själva och vi ber er att hjälpas åt och samåka där så behövs. Vid samåkning delar man på reskostnaden.

Unga som är 15 år eller äldre kan följa med själva på lägret. Den som är yngre måste ha en vuxen som har ansvar, exempelvis genom medföljande förälder eller att annan vuxen på lägret tar ansvar.

Låna utrustning

De som behöver låna våtdräkt av klubben kan kontakta Lennart på tfn 0706-593026 innan lägret. För att kunna möjliggöra lägret behöver vi tillsätta en lägerkommitte som planerar inför lägret samt styr upp verksamheten på plats. Tanken är att kommittén har en övergripande funktion och att den ser till att arbetsgrupper för mat, dykning, transporter till och från dykplatser o s v bemannas.

Hjälp behövs

Alla hjälps självfallet åt på plats men det behövs personer som kan styra upp och planera för de olika ansvarsområdena. Styrelsen behöver veta vilka som vill delta i lägerarbetet, både i en förberedande lägerkommitte samt i det praktiska arbetet som det innebär för att få till en givande vistelse för alla på plats.

Intresserade kan meddela sitt intresse till styrelsen och genom att i anmälan skriva upp vad man bidra med.

För frågor kontaktas styrelsen, se kontaktuppgifter här på hemsidan.

Med hopp om en fantastisk dykhelg!

Kräftdyk i Sisjön 13 juni

För er som ännu inte har inlett sommarens utedyk! …och alla andra också!

Välkomna på vårt traditionella ”kräftdyk” i Sisjön den 13 juni kl 13 även i år. Samling och ombyte sker på Sisjöns badplats. Vi delar upp oss i olika grupper beroende på intresse och förkunskaper för att ge möjlighet till dykning för alla.

Tanken är att möjliggöra allt från spaning efter kräftor till bojdyk. De som är intresserade av att låna dräkt av klubben för utedyk kan höra av sig till Lennart.

Efter dyket kan de som vill stanna kvar för att fika. Medtag egen fikakorg och filt.

För att vi skall vara pålästa om dyksäkerhet samt få information om lämpliga dykplatser inför sommarens dyk är det bra att delta i vår digitala information den 9 juni kl 19.

Håll utkik efter mer information med länk på Facebook.

Sommarträning på Lundbybadet

Från den 1/6 så får alla åldersgrupper träna igen. Men eftersom det är få platser måste du boka din plats. Vi har fyra banor och max 20 personer.

För att få boka krävs att du erlagt medlemsavgift för 2021. Skulle det bli fullt hamnar man på en väntelista. Har man bokat sig men inte kan komma måste man avboka sig så att nästa person på listan får platsen.

Eftersom vi inte har debiterat någon träningsavgift i år kommer vi att vara tvungna ta betalt per träningstillfälle under sommaren, exakta avgiften är inte ännu beslutad men räkna med ca 50kr per gång.

Tyvärr så har vi inte fått våra önskade träningstider över sommaren för *självständig träning. Men vi har i nuläget bokat in tre onsdagar på Lundbybadet i utebassängen. kl16:00 till 17:30. Vi kommer att försöka få loss fler tider under sommaren men tyvärr är det strötider som kommer att variera vecka för vecka.

*Självständig träning innebär att det inte finns någon som leder träningen och är endast öppen för erfarna fridykare som genomgått teoriutbildning och säkerhetsträning. Vi bestämmer själva vad vi vill träna på och säkrar varandra. För att kunna träna självständigt krävs det minst två erfarna fridykare är på plats. Ingen får träna ensam, inte ens simträning på ytan.

Endast träning för juniorer födda 2005 eller senare

Angered arena har öppnat upp för träning för föreningsmedlemmar födda 2005 eller senare. Vi har hela 25-metersbassängen till vårt förfogande söndagar 17-19.

Vi får max vara 18 personer i 25:an och då räknas alla: barn, ungdomar, instruktörer och föräldrar. Vi har även ett maxantal på 10 personer i de röda och 4 personer i de gula omklädningsrummen. OBS, anmäl intresse till Peter Johnsen, peter.a.johnsen@gmail.com innan träning för att kolla om plats finns.

Vi tänker oss i första hand att de yngre tränar 17-18 (2010-2012) och de äldre 18-19 (2005-2007) de som ligger lite mitt emellan kan gärna få välja tid. Vi kommer inte att träna i grupp utan vi blir mer utspridda i hela bassängen så vi kan blanda åldrar om det är svårt att hinna till en viss tid.

Föräldrar kommer inte att kunna följa med in i badhuset utan får lämna barnen vid ytterdörren. Detta är en del av badhusets corona-säkring.

Årsmöte 2021 – 28 mars 13.00-15.00

28 mars 2021, klockan 13.00 – 15.00 håller Juniordykarna årsmöte.
Alla medlemmar är välkomna och den som har betalt medlemsavgift 1 månad innan mötet har även rösträtt.

För motioner, som är en demokratisk möjlighet, gäller att de ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmötet. För den som känner att något behöver förändras, skicka gärna en motion mejl-ledes till lennart.stigo@gmail.com. Svenska Bouleförbundet beskriver bra på http://www.svenskboule.se/forbundsmote/saskriverduenmotion under rubriken ”Så här skriver du en motion” vad som behövs.

Den här posten kommer fyllas på löpande närmaste veckorna med agenda, verksamhetsberättelse, stadgar och andra dokument och en vecka innan årsmötet så ska alla handlingar finnas här.

All träning inställd

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland för att minska spridningen av covid-19. De skärpta råden gäller till 19 november 2020 men kan förlängas.

Så som råden är utformade ser styrelsen för Juniordykarna inga möjligheter att bedriva verksamhet så länge som råden gäller. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att följa myndigheternas rekommendationer och därmed inte träna på våra träningstider.

Råden säger bland annat följande som direkt påverkar vår verksamhet:

• Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

• Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

JD ser inga möjligheter för våra instruktörer att instruera under rådande omständigheter och därför erbjuder vi inte heller barn- och ungdomsträning även om den åldersgruppen är undantagen myndigheternas råd.

Mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

Välkommen till höstterminen 2020 med Juniordykarna

Hej,

2020 är utan tvekan ett annorlunda år, med coronapandemin som är en bromskloss för allt föreningsliv och därefter Lundbybadets stängning som kraftigt påverkar Juniordykarnas verksamhet. Vi har sedan stängningen av badet blev känd försökt hitta ett likvärdigt alternativ men kommer tyvärr tvingas göra större ändringar än önskvärt.

Vi kommer inledningsvis inte att kunna ta in nya barn eller ungdomar i höst på grund av brist på banor. Vi kommer att ta emot nya vuxna på onsdagar på Valhallabadet och förhoppningsvis på söndagar på Angeredsbadet. 

I korthet:

 • Barn och ungdomsträningar flyttas till torsdagskvällar på Angeredsbadet. 
 • Träning för vuxna medlemmar som tränat med oss på Lundbybadet minst en termin kommer att kunna ges möjligheten att träna självständigt* på Angeredsbadet på tisdagar och torsdagar. 
 • För de som tränat med oss på Valhallabadet blir det ingen större förändring. Ev kommer några att få senarelägga sin träning om det blir för fullt 19.30-20.30.  
 • Nybörjarträning för vuxna sker på Valhalla på onsdagar och förhoppningsvis söndagsmorgnar på Angeredsbadet (detta gäller bara nya medlemmar). 
 • Under nuvarande omständigheter har vi inte möjlighet att erbjuda dyklek.

Se detaljerat schema längre ned.

Observera att det är olika träningsavgifter för Valhallabadet och Angeredsbadet och om man tränar på båda badhusen måste man lösa två träningsavgifter. 

*Självständig träning innebär att det inte finns någon som leder träningen och är endast öppen för erfarna fridykare som genomgått teoriutbildning och säkerhetsträning. Att det inte finns någon som leder träningen betyder inte att man tränar ensam, det är bara att haka på några som tränar eller komma överens med sina träningskamrater vad man vill träna.

Minst två erfarna myndiga fridykare måste vara på plats för att träning ska kunna genomföras. Valhallabadet har dessutom egna regler som säger att vi vid all träning måste ha minst en erfaren fridykare på kanten per bassäng. Se mer info på hemsidan.

Coronapandemin är fortfarande ett bekymmer och precis som våren gäller det att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen, att vi håller avstånd och inte tränar om vi känner oss det minsta krassliga. Se förhållningsregler längre ned.

Mail med information kring medlemsavgifter och hur du betalar är på gång.

Schema för hösten

Måndagar – start 17/8

Valhallabadet 

20:30-21:30 50m pool, bana 8-9, självständig träning*

Tisdagar – start 8/9

Angeredsbadet

20:00-21:00, 25m pool, 4 banor, självständig träning för instruktörer, vuxna och erfarna ungdomar. Förtur för instruktörer som instruerat timmen innan.

Onsdagar – start 19/8

Valhallabadet

 

25-metersbassängen

19:00-20:30 bana 1-2,  nybörjare vuxna (start 9/9)

19.30-20:30 bana 3-4, självständig träning*

20:30-21:00 bana 1-4, självständig träning*

21:00-21:30 bana 1, självständig träning*

 

50-metersbassängen

20:30-21:30 bana 0-2, självständig träning*

Torsdagar – start 10/9

Angeredsbadet:

17:00-18:00, 25m pool, 2 banor, självständig träning för instruktörer, vuxna och erfarna ungdomar (typ såsom bana 6 var på Lundbybadet). Förtur för instruktörer som instruerar timmen efter.

18:00-19:00, 25m pool, 2,5 banor, träning för barn

19:00-20:00, 25m pool, 2,5 banor, träning för ungdomar

20:00-21:00, 25m pool, 4 banor, självständig träning för instruktörer, vuxna och erfarna ungdomar. Förtur för instruktörer som instruerat timmen innan.

Söndagar – start 13/9

Angeredsbadet

08:00 – 09:00. 25m pool, 3 banor, självständig träning

09:00 – 10:00, 25m pool, 3 banor, eventuellt nybörjare vuxna (ej klart)

 

Regler med anledning av covid-19

-Stanna hemma om du känner minsta symptom, chansa inte!

-Tillhör du en riskgrupp? I så fall ber vi dig stanna hemma.

-Kom i god tid, är det för trångt i omklädningsrummen kan du behöva vänta.

-Ta på och av våtdräkten i simhallen, där finns mer utrymme

-Egen mask och snorkel krävs, du kommer inte kunna låna klubbens då vi inte kan garantera att de är fria från saliv.

-Inga övningar som innebär närkontakt

-Är det trångt i vattnet, var beredd att vänta på bassängkanten.

-Inga maxningar eller avancerade dyk, vi vill undvika blow-tap-talk-situationer i ännu högre utsträckning nu.

-Vid risk för trängsel i omklädningsrummen kommer vissa grupper få sluta sin träning 10 minuter tidigare.

-Man får endast träna en timme

-Ingen bastu

 

 

 

Kräft- och bojdyk i Sisjön 7 juni

Vi avslutar vårterminen med ett dyk ute för klubbens alla medlemmar i Sisjön söndagen den 7 juni mellan kl. 14.00-17.00.
Vi tittar efter kräftor i Sisjön och för dem som vill dyka på boj så finns det möjlighet till det. Kräftor hittar vi på botten redan efter några meter och längre ut där vi lägger boj hittar vi ca. 20 meters djup. Parkera vid Sandsjöbacka och promenera sista biten ned till den kommunala badplatsen. Vi håller till lite åt höger.Anmälan behövs inte, alla medlemmar är välkomna.Dykflotte, boj, grill, ketchup och senap kommer finnas på plat så ta med något du själv vill grilla. Har ni frågor om dykutflykten? Maila: annsofie.nilsson11@gmail.com