Endast träning för juniorer födda 2005 eller senare

Angered arena har öppnat upp för träning för föreningsmedlemmar födda 2005 eller senare. Vi har hela 25-metersbassängen till vårt förfogande söndagar 17-19.

Vi får max vara 18 personer i 25:an och då räknas alla: barn, ungdomar, instruktörer och föräldrar. Vi har även ett maxantal på 10 personer i de röda och 4 personer i de gula omklädningsrummen. OBS, anmäl intresse till Peter Johnsen, peter.a.johnsen@gmail.com innan träning för att kolla om plats finns.

Vi tänker oss i första hand att de yngre tränar 17-18 (2010-2012) och de äldre 18-19 (2005-2007) de som ligger lite mitt emellan kan gärna få välja tid. Vi kommer inte att träna i grupp utan vi blir mer utspridda i hela bassängen så vi kan blanda åldrar om det är svårt att hinna till en viss tid.

Föräldrar kommer inte att kunna följa med in i badhuset utan får lämna barnen vid ytterdörren. Detta är en del av badhusets corona-säkring.

Årsmöte 2021 – 28 mars 13.00-15.00

28 mars 2021, klockan 13.00 – 15.00 håller Juniordykarna årsmöte.
Alla medlemmar är välkomna och den som har betalt medlemsavgift 1 månad innan mötet har även rösträtt.

För motioner, som är en demokratisk möjlighet, gäller att de ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmötet. För den som känner att något behöver förändras, skicka gärna en motion mejl-ledes till lennart.stigo@gmail.com. Svenska Bouleförbundet beskriver bra på http://www.svenskboule.se/forbundsmote/saskriverduenmotion under rubriken ”Så här skriver du en motion” vad som behövs.

Den här posten kommer fyllas på löpande närmaste veckorna med agenda, verksamhetsberättelse, stadgar och andra dokument och en vecka innan årsmötet så ska alla handlingar finnas här.

All träning inställd

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland för att minska spridningen av covid-19. De skärpta råden gäller till 19 november 2020 men kan förlängas.

Så som råden är utformade ser styrelsen för Juniordykarna inga möjligheter att bedriva verksamhet så länge som råden gäller. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att följa myndigheternas rekommendationer och därmed inte träna på våra träningstider.

Råden säger bland annat följande som direkt påverkar vår verksamhet:

• Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

• Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

JD ser inga möjligheter för våra instruktörer att instruera under rådande omständigheter och därför erbjuder vi inte heller barn- och ungdomsträning även om den åldersgruppen är undantagen myndigheternas råd.

Mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

Välkommen till höstterminen 2020 med Juniordykarna

Hej,

2020 är utan tvekan ett annorlunda år, med coronapandemin som är en bromskloss för allt föreningsliv och därefter Lundbybadets stängning som kraftigt påverkar Juniordykarnas verksamhet. Vi har sedan stängningen av badet blev känd försökt hitta ett likvärdigt alternativ men kommer tyvärr tvingas göra större ändringar än önskvärt.

Vi kommer inledningsvis inte att kunna ta in nya barn eller ungdomar i höst på grund av brist på banor. Vi kommer att ta emot nya vuxna på onsdagar på Valhallabadet och förhoppningsvis på söndagar på Angeredsbadet. 

I korthet:

  • Barn och ungdomsträningar flyttas till torsdagskvällar på Angeredsbadet. 
  • Träning för vuxna medlemmar som tränat med oss på Lundbybadet minst en termin kommer att kunna ges möjligheten att träna självständigt* på Angeredsbadet på tisdagar och torsdagar. 
  • För de som tränat med oss på Valhallabadet blir det ingen större förändring. Ev kommer några att få senarelägga sin träning om det blir för fullt 19.30-20.30.  
  • Nybörjarträning för vuxna sker på Valhalla på onsdagar och förhoppningsvis söndagsmorgnar på Angeredsbadet (detta gäller bara nya medlemmar). 
  • Under nuvarande omständigheter har vi inte möjlighet att erbjuda dyklek.

Se detaljerat schema längre ned.

Observera att det är olika träningsavgifter för Valhallabadet och Angeredsbadet och om man tränar på båda badhusen måste man lösa två träningsavgifter. 

*Självständig träning innebär att det inte finns någon som leder träningen och är endast öppen för erfarna fridykare som genomgått teoriutbildning och säkerhetsträning. Att det inte finns någon som leder träningen betyder inte att man tränar ensam, det är bara att haka på några som tränar eller komma överens med sina träningskamrater vad man vill träna.

Minst två erfarna myndiga fridykare måste vara på plats för att träning ska kunna genomföras. Valhallabadet har dessutom egna regler som säger att vi vid all träning måste ha minst en erfaren fridykare på kanten per bassäng. Se mer info på hemsidan.

Coronapandemin är fortfarande ett bekymmer och precis som våren gäller det att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen, att vi håller avstånd och inte tränar om vi känner oss det minsta krassliga. Se förhållningsregler längre ned.

Mail med information kring medlemsavgifter och hur du betalar är på gång.

Schema för hösten

Måndagar – start 17/8

Valhallabadet 

20:30-21:30 50m pool, bana 8-9, självständig träning*

Tisdagar – start 8/9

Angeredsbadet

20:00-21:00, 25m pool, 4 banor, självständig träning för instruktörer, vuxna och erfarna ungdomar. Förtur för instruktörer som instruerat timmen innan.

Onsdagar – start 19/8

Valhallabadet

 

25-metersbassängen

19:00-20:30 bana 1-2,  nybörjare vuxna (start 9/9)

19.30-20:30 bana 3-4, självständig träning*

20:30-21:00 bana 1-4, självständig träning*

21:00-21:30 bana 1, självständig träning*

 

50-metersbassängen

20:30-21:30 bana 0-2, självständig träning*

Torsdagar – start 10/9

Angeredsbadet:

17:00-18:00, 25m pool, 2 banor, självständig träning för instruktörer, vuxna och erfarna ungdomar (typ såsom bana 6 var på Lundbybadet). Förtur för instruktörer som instruerar timmen efter.

18:00-19:00, 25m pool, 2,5 banor, träning för barn

19:00-20:00, 25m pool, 2,5 banor, träning för ungdomar

20:00-21:00, 25m pool, 4 banor, självständig träning för instruktörer, vuxna och erfarna ungdomar. Förtur för instruktörer som instruerat timmen innan.

Söndagar – start 13/9

Angeredsbadet

08:00 – 09:00. 25m pool, 3 banor, självständig träning

09:00 – 10:00, 25m pool, 3 banor, eventuellt nybörjare vuxna (ej klart)

 

Regler med anledning av covid-19

-Stanna hemma om du känner minsta symptom, chansa inte!

-Tillhör du en riskgrupp? I så fall ber vi dig stanna hemma.

-Kom i god tid, är det för trångt i omklädningsrummen kan du behöva vänta.

-Ta på och av våtdräkten i simhallen, där finns mer utrymme

-Egen mask och snorkel krävs, du kommer inte kunna låna klubbens då vi inte kan garantera att de är fria från saliv.

-Inga övningar som innebär närkontakt

-Är det trångt i vattnet, var beredd att vänta på bassängkanten.

-Inga maxningar eller avancerade dyk, vi vill undvika blow-tap-talk-situationer i ännu högre utsträckning nu.

-Vid risk för trängsel i omklädningsrummen kommer vissa grupper få sluta sin träning 10 minuter tidigare.

-Man får endast träna en timme

-Ingen bastu

 

 

 

Kräft- och bojdyk i Sisjön 7 juni

Vi avslutar vårterminen med ett dyk ute för klubbens alla medlemmar i Sisjön söndagen den 7 juni mellan kl. 14.00-17.00.
Vi tittar efter kräftor i Sisjön och för dem som vill dyka på boj så finns det möjlighet till det. Kräftor hittar vi på botten redan efter några meter och längre ut där vi lägger boj hittar vi ca. 20 meters djup. Parkera vid Sandsjöbacka och promenera sista biten ned till den kommunala badplatsen. Vi håller till lite åt höger.Anmälan behövs inte, alla medlemmar är välkomna.Dykflotte, boj, grill, ketchup och senap kommer finnas på plat så ta med något du själv vill grilla. Har ni frågor om dykutflykten? Maila: annsofie.nilsson11@gmail.com

Söndagsträning den 29 mars endast för vuxna.

Hej.
Styrelsen har diskuterat söndagsträningen på Lundby och kommit fram till att vi gör ett försök med träning för myndiga medlemmar nu på söndag 29/3. Därefter utvärderar vi om det fungerade tillfredsställande i diskussion med instruktörerna. Då vi får vara max 50 personer åt gången i i badet måste man vid behov lämna simhallen direkt efter avslutat träningspass.

Målet framöver är att öppna träningen även för unga men först måste vi säkerställa att vi har tillräckligt med friska instruktörer och även utarbeta nya rutiner för att minimera risken för smittspridning, tex via den utrustning klubben lånar ut. Vi siktar på att kunna skicka ut ett informationsmail i slutet av nästa vecka, efter genomfört styrelsemöte.

Träning på övriga dagar i Lundby, Angered och Valhalla pågår som vanligt då dessa träningar inte är lika beroende av en stor mängd instruktörer och inte har lika stora träningsgrupper, dvs risken för smittspridning är mindre.

Vi följer givetvis folkhälsomyndighetens och RF:s rekommendationer och justerar planen om dessa ändras framöver.

MVH / Styrelsen Juniordykarna

Årsmöte 22 mars på Lundbybadet

Den 22 mars är det dags för Juniordykarnas årsmöte. För medlemmar som vill skicka in motioner till årsmötet ska det göras före 22 februari. Motioner skickas till: hans.fogelberg(snabel-a)gmail.com.

Datum: 22 mars
Tid: 13-15
Plats: Lundbybadets konferensavdelning (prel.)

Handlingar och dagordning kommer senast en vecka före årsmötet i denna post.