Smögenläger 2017

Datum: 2-3 september

IMG_3060_2

Vi hälsar er varmt välkomna till Juniordykarnas Smögenläger 2017! Vi bor som vanligt på Makrillvikens vandrarhem och träffas där lördag morgon för gemensam förmiddagsfika innan det är dags att börja dyka. Vi gör tre dyk på lördagen inkl. nattdyk med efterföljande bastu samt ett avslutande dyk på söndagen.

Vattnen kring makrillviken erbjuder fina dyk för alla i klubben: Valleviks skyddade badplats med sandstrand är idealisk för de allra minsta. Torskrännan där vi har stor variation i undervattensmiljö och djup mellan 1-12 meter. Vid Hopptornet kan vi prova på bojdyk med djup uppemot 18 meter mot ljus sandbotten och leta efter ravinen.

I år hoppas vi även att det inte är så strömt så att vi kan prova Holländareklippan för de som är sugna på att gå lite djupare. För de som är intresserade av havets frukter kommer det under lördagen hållas en kort minikurs i plockning av ätbar tång som avslutas med provsmakning.

Här hittar du hela programmet (pdf).

FÖRLÄGER 1-2 september (för instruktörer)
Nytt för i år är förlägret som riktar sig till instruktörer som skall vara med på Smögenlägret. Dessa erbjuds att komma upp redan den 1 september för lite mer avancerade dyk och förhoppningsvis en båttur ut till någon av öarna utanför Smögen. Antalet platser är begränsat till 8 st så först till kvarn gäller.

ANMÄLAN senast 31 juni. OBS! LÄGRET ÄR REDAN FULLTECKNAT.
Antalet platser är begränsade så principen först till kvarn tillämpas. Lägret har 45 platser (förlägret har 8). Det brukar bli fullt.

Lägeravgiften är 300 kr för barn till och med 12 år och 500 kr för vuxna. I avgiften ingår boende samt förstklassig mat enligt programmet. Anmälan är bindande.

Lägeravgiften betalas in senast den 31 juni till Juniordykarnas bankgiro: 5896-7951. Märk betalningen med namn+SMÖGEN. Meddela i anmälan om du är i behov av specialkost samt om du har några medicinska omständigheter som är bra för ledarna att veta om.

Förlägret för instruktörer kostar 300 kr extra och då ingår endast boende. Mat och ev. båttur betalas på plats.

Behöver du låna utrustning? Ring Stig i god tid innan lägret: 0709-392162

Har du frågor: Kontakta Oskar på oskar_strand@yahoo.com

Tryckutjämningsgympa

Sofia Tapani kommer att hålla en workshop i tryckutjämning på onsdag den 27/5 kl 18.30 i fiket på Valhalla. 

tuTycker du att det är jobbigt att tryckutjämna? Gör det alltid lite ont i dina öron efter djupdyk? Eller funkar inte dina öron alls på djupet? Kom till tryckutjämningsgympan!

Sofia visar dig övningar för att mjuka upp stela tryckutjämningsmuskler inför sommarens utedyk. Vi går också igenom grunderna i frenzelmetoden. Eventuellt kommer vi att smyga in på frenzel-mouthfilltryckutjämning beroende på hur långt vi hinner.

Dessutom kommer vi att prata om tryckutjämningstaktik, hur, när och varför.

Anmälan och frågor skickas till Sofia Dahlgren sofia.dahlgren91@hotmail.com

Prylbytardag och klubbkväll

Söndagen 22 mars har vi prylbytardag. Ta med dykprylar du inte längre har användning för, sätt dit ett pris och sälj den till en klubbmedlem. Masker som inte passar, shortys som är för trånga, fenor som blivit överflödiga kan passa andra i klubben.

Torsdagen 26 mars kl 19 har vi klubbkväll på Oxygene på Mölndalsvägen 3. De sätter ned priserna på sin fridykarutrustning ordentligt för en kväll, våra instruktörer är på plats för att hjälpa till med val av mask, snorkel och fenor och vi bjuder på fika. Kom gärna någon gång mellan sju och halv åtta så får vi tid att gå igenom deras utbud, ta en kopp kaffe och prata fridykning.

Årsmöte 2015

På årsmötet den 1 mars fick vi en ny styrelse, nya revisorer och en ny valberedning

Styrelse

 • Simon Pettersson (ordförande)
 • Nils Manne (Kassör)
 • Peter Johnsen (Sekreterare)
 • Emmelie Alm
 • Piero Giobbi
 • Sofia Dahlgren
 • Johan Lindqvist
 • Stig Mattson
 • Roger Olausson
 • Alma Wetterek (ersättare)

Revisorer

 • Sandra Lindberg (revisor)
 • Maret Souaru (suppleant)

Valberedning

 • Malin von Knoop
 • Anders Lundberg
 • Sofia Tapani

För att se alla dokument inför årsmötet, klicka här.

Kallelse till årsmöte söndag den 1 mars kl 14.00 – 16.00

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlems avgifter.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Föreningens ordförande och kassör för en tid av två år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
d) Val av ledamöter på ett år.
e) En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Styrelsen

Valberedningen föreslår:

· Till föreningens ordförande och kassör för en tid av två år: Simon Pettersson och Nils Manne

· Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år: Emmelie Alm, Giampiero Giobbi och Roger Olausson

· En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år: Alma Wetterek

· Val av ledamöter på ett år: Sofia Dahlgren, Peter Johnsen, Johan Lindqvist och Stig Mattson.

· En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöterdelta: Sandra Lindberg (revisor) och Maret Souaru (suppleant)

Valberedningen består av: Anders Lundberg, Stefan Adolfsson och Malin Knoop

Välkomna hem till Stig Mattson, Gamla Björlandavägen 21 (det finns katter i hemmet). Vi åker gemensamt till träningen på Lundbybadet efter mötet.

O.S.A. senast den 22 februari för matens skull till peter.johnsen@telia.com.

Väl mött!

Juniordykarnas julavslutning 14 december

Juniordykarna bjuder till höstterminens juliga avslutning med luciatåg och JD-kafé.
JD-kafét serverar kaffe och fika till alla. För lite extra spänning ger vi oss i kast med både tävling och uppvisning.

Var: Lundbybadet
När: 17.00
Hur: Valfritt tävling/uppvisning

Avslutningen börjar kl 17:00. För att kunna hålla tidsschemat är det viktigt att alla kommer i tid.

Tävlingsregler:
Den atlet som ökar sitt PB med flest meter vinner. Alla medverkande får välja en gren att tävla i. Antingen DYN eller DNF. Saknas PB så gäller 25 meter.
Anmälan och registrering sker mellan kl. 16:15 – 16:45.

Välkomna alla Juniordykare!

Vårterminen 2015

Vi har ändrat medlems- och träningsavgiften från och med 2015, i enlighet med riktlinjer från RF.

Medlemsavgiften för 2015 är fastställt till 300 kr/år. I den ingår medlemskap i SSDF samt försäkring.

Terminsavgiften är 550:-/450:-/350:- eller 200:- enligt tabell i anmälningsformuläret här.

Alla medlemmar som vill träna under vårterminen betalar medlemsavgiften samt vårterminens träningsavgift senast den 20 dec 2014. Vill du bara vara stödmedlem går det också bra.

Betala här!

Utöver ny medlemsavgift och terminsavgift har vi även bytt system för din registrering. Från och med nu kommer du inte behöva fylla i dina personuppgifter vid varje inbetalningstillfälle och systemet blir mer smidigt för dig som medlem.

Juniordykarna erbjuder tränande förälder/föräldrar, dyklek för familjens barn. För att få plats, ansök även för barnet/barnen.

Observera att Juniordykarna inte tillämpar rabatt för medlemar från annan SSDF klubb.

Smögenlägret 2014

Nu är det dags att anmäla sig till smögenlägret. Fredag den 5-7 september på Makrillvikens vandrarhem

Vi har 36 platser, förs till kvarn gäller. Lägret erbjuder bland annat snorkling i torskrännan, nattdyk, lindyk mm. Vi kanske kan upptäcka något nytt dykställe med klubbens flotte och gummibåt.
Boendet är i delade rum. Pris för övernattning inklusive mat vuxen 900 kr, barn 700 kr Mat för ej övernattande deltagare 150 kr

Sista inbetalning onsdagen 27 augusti till bg: 5896-7951

Full återbetalning av anmälningsavgift till och med onsdagen den 27 augusti, därefter endast efter uppvisat läkarintyg eller att platsen ersätts av annan medlem.

Har du plats i bilen, eller saknar du transport? Meddela detta vid anmälan. Den som åker med betalar 50kr i bensin ersättning.

Till anmälan.