2- och 3-stjärning AIDA-kurs

Juniordykarna anordnar 2- och 3-stjärning AIDA utbildning.

Som ett steg att bredda kunskapen kring fridykning i både pool och djup anordnar Juniordykarna kurs för certifiering enligt AIDA till 2- och 3-stjärning nivå. Denna kurs är inriktad på avancerad fridykning och vänder sig i första hand till klubben instruktörer. Övriga medlemmar är givetvis lika välkomna men är tyvärr inte berättigade till subventionerat pris (pga bidragsregler).

Kursen hålls under två helger i Maj 2016.

Instruktörer är Christian, Linda och Sofia som alla är erfarna fridykare och AIDA-instruktörer.

Minimiålder 16 år.

Schema

14 Maj, kl 9-16: Teori

15 Maj, kl 10-19: Teori + Pool

28 Maj, kl 10-17: Djup

29 Maj, kl 10-19: Reservdag för Djup/Pool

Pris

Priset för kursen är 2000 kr + avgift för certifikat 20EUR/cert.

Subventionerat pris för instruktörer 1200 kr.

Anmälan senast den 5 maj till peter.johnsen@telia.com

Vi behöver minst 8 deltagare för att genomför kursen. Maxantalet är begränsat till 12 deltagare.

Kallelse till årsmöte 2016

Juniordykarnas årsmöte går av stapeln den 13 mars kl 14.00 – 16.00 hos Stig Mattsson på Gamla björlandavägen 21.
Årsmötet är öppet för alla medlemmar i Juniordykarna. Kom och gör din röst hörd och välj nästa styrelse!
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlems avgifter.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Föreningens kassör för en tid av två år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) Val av en ledamot på ett år.
d) En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år. 
e) En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Valberedningen föreslår

  • Till föreningens kassör för en tid av två år: Oskar Strand
  • Ledamöter i styrelsen för en tid av två år: Alma Wetterek, Peter Johnsen, Johan Lindqvist och Stig Mattson
  • Val av ledamot på ett år: Andrea Olsson
  • En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år: Gabriel Manne
  • En revisor jämte (ersättare) för en tid av ett år: Maret Souaru (revisor) och Hans Fogelberg (suppleant)

Valberedningen består av: Anders Lundberg, Sofia Tapani och Malin Knoop

Välkomna hem till Stig Mattson, Gamla björlandavägen 21 (det finns katter i hemmet). Vi åker gemensamt till träningen på Lundbybadet efter mötet.

O.S.A. senast den 6 mars för matens skull till simon.t.pettersson (at) gmail.com

Väl mött!

Årsmöte den 13 mars

Juniordykarna har årsmöte den 13 mars och enligt stadgarna skall motioner vara inkomna senast fyra veckor innan mötet. Det är därför dags att skriva dem nu och skicka in till styrelsen senast på söndag den 14 februari om du har en fråga som du vill att årsmötet bör ta ställning till.

Motioner kan skickas i pappersform till:  Juniordykarna, c/o Nils Manne, Hakefjordsgatan 72, 41872 Göteborg eller epost till: simon.t.pettersson (at) gmail.com.

Kallelse med svar på inkomna motioner läggs ut på hemsidan den 21 februari.

 

 

 

Teoridag den 6 februari

Juniordykarna ger en teoriutbildning med inrikting på utomhusfridykning och ledarskap den 6 februari kl 9-16 i Lundbybadets konferensrum.

Vi kommer att ta upp hur kroppen fungerar när vi håller andan under tryck, säkerhet på djup, utrustning för utomhusdykning, planering av utedyk och ledarskap.

Lunch och fika ingår.

Vem riktar sig dagen till? Om du är medlem i klubben, över tolv år och inte gått djupteorin tidigare så är du hjärtligt välkommen. Vi har en teoridag varje termin och på höstarna ägnar vi oss åt allmän fridykningsfysiologi, säkerhet i pool, poolutrustning och att dyka med funktionsnedsättning. På vårarna förbereder vi oss på utomhussäsongen med djupteori, säkerhet, dykplanering och ledarskap.

Anmälan sker till sofia.dahlgren91@hotmail.com

 

Lucia och klubbtävling

Nästa söndag den 13 december har vi luciatåg och efterföljande lek. Ta med luciakläder som tål ett dopp. Vi låter bana sex vara öppen för de som vill testa formen och simma långt. Resten av bassängen är öppen för lek.

Söndagen efter (den 20 december) har vi klubbtävling där den som slår sitt personbästa med flest meter vinner. Det finns anmälningslistor vid incheckningen på Lundby och hos Maret på Valhalla. Anmäl dig! Vem som helst kan vinna, fast det blir svårast för de som simmar längst. Det finns också möjlighet att få ett AIDA-rankande dyk, då måste du ha med ett läkarintyg och vara mist 18 år eller 16 med målsmans skriftliga tillstånd.

DSC_0440