Dags att betala medlemsavgifter för VT 2018

Hej,
Nu är höstterminen slut och det är dags att anmäla sig till vårterminen. Det gör du genom att betala in medlems- samt träningsavgift. Information om din betalning har vi skickat ut via mail. Det är ifrån mail@vtsoftware.se och för en del av er hamnar detta i skäp posten.  Avgiften skall vara betald senast den 10 januari.

Lundbyträningen startar den 14 januari. Info om träningsstart för Valhalla kommer läggas ut på hemsidan.

Nya taxor:
Som ett svar på att SSDF ändrat medlemsavgifterna har vi inför denna termin justerat dessa enligt nedan:
0-17 år: 200 kr/år
18 år och äldre: 400 kr/år
Dubbelmedlemskap i SSDF: 200 kr/år (måste anmälas till Oskar av berörd medlem)

Vi har även justerat träningsavgiften för Lundbybadet enligt nedan:
0-6 år: 0 kr
7-17 år: 400 kr/termin
18 år och äldre: 500 kr/termin

Avgifterna är baserade på de dagar du tränade under hösten. Om du vill ändra något, exempelvis träna mer eller mindre, så hör av dig till Simon så skickar vi ut ett nytt inbetalningskort. Om du inte tänker träna med oss under VT 2018 så meddela även detta till Simon. simon.t.pettersson@gmail.com

Man kan även se sin egen info via denna sidan: http://valle.no-ip.org/jd/medlemsinfo.php
Där finns även en QR kod för betalningen. Tjänsten är inte helt klar så ni kan i dagsläget inte uppdatera era uppgifter själva.

Smögenläger 2017

Datum: 2-3 september

IMG_3060_2

Vi hälsar er varmt välkomna till Juniordykarnas Smögenläger 2017! Vi bor som vanligt på Makrillvikens vandrarhem och träffas där lördag morgon för gemensam förmiddagsfika innan det är dags att börja dyka. Vi gör tre dyk på lördagen inkl. nattdyk med efterföljande bastu samt ett avslutande dyk på söndagen.

Vattnen kring makrillviken erbjuder fina dyk för alla i klubben: Valleviks skyddade badplats med sandstrand är idealisk för de allra minsta. Torskrännan där vi har stor variation i undervattensmiljö och djup mellan 1-12 meter. Vid Hopptornet kan vi prova på bojdyk med djup uppemot 18 meter mot ljus sandbotten och leta efter ravinen.

I år hoppas vi även att det inte är så strömt så att vi kan prova Holländareklippan för de som är sugna på att gå lite djupare. För de som är intresserade av havets frukter kommer det under lördagen hållas en kort minikurs i plockning av ätbar tång som avslutas med provsmakning.

Här hittar du hela programmet (pdf).

FÖRLÄGER 1-2 september (för instruktörer)
Nytt för i år är förlägret som riktar sig till instruktörer som skall vara med på Smögenlägret. Dessa erbjuds att komma upp redan den 1 september för lite mer avancerade dyk och förhoppningsvis en båttur ut till någon av öarna utanför Smögen. Antalet platser är begränsat till 8 st så först till kvarn gäller.

ANMÄLAN senast 31 juni. OBS! LÄGRET ÄR REDAN FULLTECKNAT.
Antalet platser är begränsade så principen först till kvarn tillämpas. Lägret har 45 platser (förlägret har 8). Det brukar bli fullt.

Lägeravgiften är 300 kr för barn till och med 12 år och 500 kr för vuxna. I avgiften ingår boende samt förstklassig mat enligt programmet. Anmälan är bindande.

Lägeravgiften betalas in senast den 31 juni till Juniordykarnas bankgiro: 5896-7951. Märk betalningen med namn+SMÖGEN. Meddela i anmälan om du är i behov av specialkost samt om du har några medicinska omständigheter som är bra för ledarna att veta om.

Förlägret för instruktörer kostar 300 kr extra och då ingår endast boende. Mat och ev. båttur betalas på plats.

Behöver du låna utrustning? Ring Stig i god tid innan lägret: 0709-392162

Har du frågor: Kontakta Oskar på oskar_strand@yahoo.com

Vi provar SM riggen 

Lördagen den 13 juni anordnar Juniordykarna i samarbete med Öckerödorarna en förtävling till Svenska Mästerskapen i djup-fridykning 31 juli – 2 augusti. Under lördagen ska dykriggen testas och organisationen trimmas in.

Platsen för tävlingen är vid In-vinga på Västkusten och maxdjupet för tävlingen är satt till 50 meter. Det kommer att tävlas i grenarna konstantvikt med eller utan fenor (CNF, CWT) och fri immersion (FIM). De tävlande gör ett dyk i en valfri gren.

Lycka till alla tävlande och glöm inte dykfikat!

Årsmöte 2015

På årsmötet den 1 mars fick vi en ny styrelse, nya revisorer och en ny valberedning

Styrelse

 • Simon Pettersson (ordförande)
 • Nils Manne (Kassör)
 • Peter Johnsen (Sekreterare)
 • Emmelie Alm
 • Piero Giobbi
 • Sofia Dahlgren
 • Johan Lindqvist
 • Stig Mattson
 • Roger Olausson
 • Alma Wetterek (ersättare)

Revisorer

 • Sandra Lindberg (revisor)
 • Maret Souaru (suppleant)

Valberedning

 • Malin von Knoop
 • Anders Lundberg
 • Sofia Tapani

För att se alla dokument inför årsmötet, klicka här.

Kallelse till årsmöte söndag den 1 mars kl 14.00 – 16.00

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlems avgifter.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Föreningens ordförande och kassör för en tid av två år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
d) Val av ledamöter på ett år.
e) En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Styrelsen

Valberedningen föreslår:

· Till föreningens ordförande och kassör för en tid av två år: Simon Pettersson och Nils Manne

· Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år: Emmelie Alm, Giampiero Giobbi och Roger Olausson

· En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år: Alma Wetterek

· Val av ledamöter på ett år: Sofia Dahlgren, Peter Johnsen, Johan Lindqvist och Stig Mattson.

· En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöterdelta: Sandra Lindberg (revisor) och Maret Souaru (suppleant)

Valberedningen består av: Anders Lundberg, Stefan Adolfsson och Malin Knoop

Välkomna hem till Stig Mattson, Gamla Björlandavägen 21 (det finns katter i hemmet). Vi åker gemensamt till träningen på Lundbybadet efter mötet.

O.S.A. senast den 22 februari för matens skull till peter.johnsen@telia.com.

Väl mött!

Se över era nackvikter!

Nu när en ny träningstermin tar sin början är det ett bra tillfälle att se över sina nackvikter.
Gå igenom:
Är gummit helt och mjukt?
Behövs ny tejp?
Hur ser gummit ut runt ditt fäste?

Vi vill verkligen inte att en vikt går sönder i badet. Som med all utrustning, behöver den kärlek med jämna mellanrum. Gör till vana att gå igenom din utrustning och speciellt dina nackvikter/vikter gjorda i löst bly.

Vi ses på träningen!

Swedish Qual.Comp pool 2015

Vill du skaffa ranking inför landslagsuttagningen, eller bara tävla allmänt? Nu finns det chans för det – 50 SEK kostar det bara!

Tävling 1
Max 10 platser och du måste välja DNF eller DYN.

Var?
Valhallabadet
När?
4 februari kl. 18.00-22.00
Hur?
DNF eller DYN

Skicka anmälan till pierogiobbi@gmail.com.

2015/01/img_2749.jpg
Tävling 2
Max 10 platser och du måste välja DNF eller DYN.

Var?
Valhallabadet
När?
18 februari kl. 18.00-22.00
Hur?
DNF eller DYN

Skicka anmälan till nils.manne@gmail.com.

Tävling 3 & 4
Max 10 platser och du måste välja DNF /DYN eller STA.

Var?
Valhallabadet
När?
11 mars kl. 18.00-22.00
Hur?
DNF/DYN eller STA

Går inte att anmäla sig än. Återkommer när anmälningsperioden öppnat.

Tävlingstät vår på Valhalla
Klubben fick nio nya internationella AIDA-domare i januari och vi behöver erfarenhet av att döma. Därför kommer vi att arrangera minst fyra tävlingar i vår på Valhallabadet. Det blir enkla tillställningar och i de flesta fall kommer vi att tävla i DYN/DNF (simning med och utan fenor) i 50-metersbassängen och i enstaka fall i STA (statisk andhållning). Tjusningen med dessa tävlingar är att de är prestigelösa och meriterande. Det är ett utmärkt tillfälle för dig som inte tävlat tidigare att prova på samtidigt som det är en möjlighet att meritera sig för VM för den som är sugen på det.

Vi håller tävlingarna till självkostnadspris med startavgift på 50 kr (därtill kommer inträde till Valhalla på ungefär lika mycket). För att få tävla krävs att du är medlem i en SSDF-ansluten klubb som tex Juniordykarna och har ett giltigt läkarintyg samt är myndig eller minst 16 år med målsmans tillstånd.

Läkarintyg finns för nedladdning här.

De viktigaste reglerna finns här.