Kräft- och bojdyk i Sisjön 7 juni

Vi avslutar vårterminen med ett dyk ute för klubbens alla medlemmar i Sisjön söndagen den 7 juni mellan kl. 14.00-17.00.
Vi tittar efter kräftor i Sisjön och för dem som vill dyka på boj så finns det möjlighet till det. Kräftor hittar vi på botten redan efter några meter och längre ut där vi lägger boj hittar vi ca. 20 meters djup. Parkera vid Sandsjöbacka och promenera sista biten ned till den kommunala badplatsen. Vi håller till lite åt höger.Anmälan behövs inte, alla medlemmar är välkomna.Dykflotte, boj, grill, ketchup och senap kommer finnas på plat så ta med något du själv vill grilla. Har ni frågor om dykutflykten? Maila: annsofie.nilsson11@gmail.com

Söndagsträning den 29 mars endast för vuxna.

Hej.
Styrelsen har diskuterat söndagsträningen på Lundby och kommit fram till att vi gör ett försök med träning för myndiga medlemmar nu på söndag 29/3. Därefter utvärderar vi om det fungerade tillfredsställande i diskussion med instruktörerna. Då vi får vara max 50 personer åt gången i i badet måste man vid behov lämna simhallen direkt efter avslutat träningspass.

Målet framöver är att öppna träningen även för unga men först måste vi säkerställa att vi har tillräckligt med friska instruktörer och även utarbeta nya rutiner för att minimera risken för smittspridning, tex via den utrustning klubben lånar ut. Vi siktar på att kunna skicka ut ett informationsmail i slutet av nästa vecka, efter genomfört styrelsemöte.

Träning på övriga dagar i Lundby, Angered och Valhalla pågår som vanligt då dessa träningar inte är lika beroende av en stor mängd instruktörer och inte har lika stora träningsgrupper, dvs risken för smittspridning är mindre.

Vi följer givetvis folkhälsomyndighetens och RF:s rekommendationer och justerar planen om dessa ändras framöver.

MVH / Styrelsen Juniordykarna

Dags att betala medlemsavgifter för VT 2018

Hej,
Nu är höstterminen slut och det är dags att anmäla sig till vårterminen. Det gör du genom att betala in medlems- samt träningsavgift. Information om din betalning har vi skickat ut via mail. Det är ifrån mail@vtsoftware.se och för en del av er hamnar detta i skäp posten.  Avgiften skall vara betald senast den 10 januari.

Lundbyträningen startar den 14 januari. Info om träningsstart för Valhalla kommer läggas ut på hemsidan.

Nya taxor:
Som ett svar på att SSDF ändrat medlemsavgifterna har vi inför denna termin justerat dessa enligt nedan:
0-17 år: 200 kr/år
18 år och äldre: 400 kr/år
Dubbelmedlemskap i SSDF: 200 kr/år (måste anmälas till Oskar av berörd medlem)

Vi har även justerat träningsavgiften för Lundbybadet enligt nedan:
0-6 år: 0 kr
7-17 år: 400 kr/termin
18 år och äldre: 500 kr/termin

Avgifterna är baserade på de dagar du tränade under hösten. Om du vill ändra något, exempelvis träna mer eller mindre, så hör av dig till Simon så skickar vi ut ett nytt inbetalningskort. Om du inte tänker träna med oss under VT 2018 så meddela även detta till Simon. simon.t.pettersson@gmail.com

Man kan även se sin egen info via denna sidan: http://valle.no-ip.org/jd/medlemsinfo.php
Där finns även en QR kod för betalningen. Tjänsten är inte helt klar så ni kan i dagsläget inte uppdatera era uppgifter själva.

Smögenläger 2017

Datum: 2-3 september

IMG_3060_2

Vi hälsar er varmt välkomna till Juniordykarnas Smögenläger 2017! Vi bor som vanligt på Makrillvikens vandrarhem och träffas där lördag morgon för gemensam förmiddagsfika innan det är dags att börja dyka. Vi gör tre dyk på lördagen inkl. nattdyk med efterföljande bastu samt ett avslutande dyk på söndagen.

Vattnen kring makrillviken erbjuder fina dyk för alla i klubben: Valleviks skyddade badplats med sandstrand är idealisk för de allra minsta. Torskrännan där vi har stor variation i undervattensmiljö och djup mellan 1-12 meter. Vid Hopptornet kan vi prova på bojdyk med djup uppemot 18 meter mot ljus sandbotten och leta efter ravinen.

I år hoppas vi även att det inte är så strömt så att vi kan prova Holländareklippan för de som är sugna på att gå lite djupare. För de som är intresserade av havets frukter kommer det under lördagen hållas en kort minikurs i plockning av ätbar tång som avslutas med provsmakning.

Här hittar du hela programmet (pdf).

FÖRLÄGER 1-2 september (för instruktörer)
Nytt för i år är förlägret som riktar sig till instruktörer som skall vara med på Smögenlägret. Dessa erbjuds att komma upp redan den 1 september för lite mer avancerade dyk och förhoppningsvis en båttur ut till någon av öarna utanför Smögen. Antalet platser är begränsat till 8 st så först till kvarn gäller.

ANMÄLAN senast 31 juni. OBS! LÄGRET ÄR REDAN FULLTECKNAT.
Antalet platser är begränsade så principen först till kvarn tillämpas. Lägret har 45 platser (förlägret har 8). Det brukar bli fullt.

Lägeravgiften är 300 kr för barn till och med 12 år och 500 kr för vuxna. I avgiften ingår boende samt förstklassig mat enligt programmet. Anmälan är bindande.

Lägeravgiften betalas in senast den 31 juni till Juniordykarnas bankgiro: 5896-7951. Märk betalningen med namn+SMÖGEN. Meddela i anmälan om du är i behov av specialkost samt om du har några medicinska omständigheter som är bra för ledarna att veta om.

Förlägret för instruktörer kostar 300 kr extra och då ingår endast boende. Mat och ev. båttur betalas på plats.

Behöver du låna utrustning? Ring Stig i god tid innan lägret: 0709-392162

Har du frågor: Kontakta Oskar på oskar_strand@yahoo.com

Vi provar SM riggen 

Lördagen den 13 juni anordnar Juniordykarna i samarbete med Öckerödorarna en förtävling till Svenska Mästerskapen i djup-fridykning 31 juli – 2 augusti. Under lördagen ska dykriggen testas och organisationen trimmas in.

Platsen för tävlingen är vid In-vinga på Västkusten och maxdjupet för tävlingen är satt till 50 meter. Det kommer att tävlas i grenarna konstantvikt med eller utan fenor (CNF, CWT) och fri immersion (FIM). De tävlande gör ett dyk i en valfri gren.

Lycka till alla tävlande och glöm inte dykfikat!

Årsmöte 2015

På årsmötet den 1 mars fick vi en ny styrelse, nya revisorer och en ny valberedning

Styrelse

 • Simon Pettersson (ordförande)
 • Nils Manne (Kassör)
 • Peter Johnsen (Sekreterare)
 • Emmelie Alm
 • Piero Giobbi
 • Sofia Dahlgren
 • Johan Lindqvist
 • Stig Mattson
 • Roger Olausson
 • Alma Wetterek (ersättare)

Revisorer

 • Sandra Lindberg (revisor)
 • Maret Souaru (suppleant)

Valberedning

 • Malin von Knoop
 • Anders Lundberg
 • Sofia Tapani

För att se alla dokument inför årsmötet, klicka här.

Kallelse till årsmöte söndag den 1 mars kl 14.00 – 16.00

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlems avgifter.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Föreningens ordförande och kassör för en tid av två år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
d) Val av ledamöter på ett år.
e) En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Styrelsen

Valberedningen föreslår:

· Till föreningens ordförande och kassör för en tid av två år: Simon Pettersson och Nils Manne

· Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år: Emmelie Alm, Giampiero Giobbi och Roger Olausson

· En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år: Alma Wetterek

· Val av ledamöter på ett år: Sofia Dahlgren, Peter Johnsen, Johan Lindqvist och Stig Mattson.

· En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöterdelta: Sandra Lindberg (revisor) och Maret Souaru (suppleant)

Valberedningen består av: Anders Lundberg, Stefan Adolfsson och Malin Knoop

Välkomna hem till Stig Mattson, Gamla Björlandavägen 21 (det finns katter i hemmet). Vi åker gemensamt till träningen på Lundbybadet efter mötet.

O.S.A. senast den 22 februari för matens skull till peter.johnsen@telia.com.

Väl mött!